Wilsgård jobber målrettet mot forbedringer i alle ledd. Som innehaver av grønne konsesjoner har vi tatt siden 2014 jobbet etter et strenger regelverk for å ivareta miljø og redusere vårt fotavtrykk.

2019 starter også med prosjekter som skal gjøre at vi blir bedre på fiskevelferd og håndtering av utfordringer omkring lakselus. I uke 3-2019, installeres 10 stk luselasere på vår lokalitet Durmålsvika. Luselaseren skal bidra til at vi holder lave lusetall uten hverken mekanisk eller Ikke-Medikamentell behandlinger. Investeringen beløper seg til ca 10 mill kroner.

For ansatte i Wilsgård vil dette bli en ny måte å jobbe med lusebehandling på. Metoden vil kreve god oppfølging på lokalitet og etablere ny kompetanse i Wilsgård. Wilsgård vil fremme fiskevelferd og redusert risiko ved operasjoner, det er vårt mål.