Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift med hovedsete ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter. Vi har settefiskanlegg i Kåfjord kommune og driver 10 matfiskkonsesjoner ved våre matfiskanlegg som ligger i hhv Torsken, Lenvik, Berg, Karlsøy og Ibestad. I Torsken har vi administrasjon, slakteri og videreforedling samt torskensenteret hvor vi har praksisbase for Senja Videregående skole og fôrsenter som fôrer alle våre matfisklokaliteter.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS har ledig stilling som lokalitetsleder ved vår matfisklokalitet Lubben som ligger i Karlsøy kommune. Den rette kandidaten har erfaring fra matfiskproduksjon av laks og et ønske om å engasjere sine medarbeidere til å prestere de beste resultat.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av:

 • Planlegge, organisere, tilrettelegge og følge opp produksjonen på lokaliteten
 • Kvalitetsoppfølging
 • Motivere og lede ditt team
 • Personal og HMS oppfølging

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kunnskaper om matfisk produksjon
 • Gode lederegenskaper som derigjennom få det beste ut av teamet du skal lede.
 • Beslutningsdyktighet og evne til å se gode løsningene
 • Godt humør
 • Bidra i konsernets visjon der «vi tenker laks» i alt vi gjør

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn med gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Firmabil
 • Fleksibel arbeidstid
 • Jobb i verdens mest spennende næring sammen med et selskap i vekst med et langsiktig perspektiv

For nærmere informasjon kontakt Produksjonssjef Martin Pedersen på mobil: 95 48 36 89 eller martin@wilsgaard.no

Søknadsfrist: 01.03.2019