Wilsgård ønsker å ansette to allsidige snekkere til å forestå oppgradering og utbedringer på en voksende bygningsmasse i konsernet Wilsgård.Fast ansettelse, og gode betingelser de for riktige personer.