Fabrikksjef lakseslakteri
Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Er du vår nye Fabrikksjef på lakseslakteriet?

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskapet i konsernet og har sin kjernevirksomhet i oppdrett av laks på ulike lokaliteter i Troms. Vi slakter ved eget slakteri i Torsken, hvor vi også slakter for andre selskaper. En del av laksen går også til vår egen filetfabrikk Arctic Filet AS. Smolten vår kommer fra vårt eget settefiskanlegg i Kåfjord, Skardalen Settefisk AS.

Vi er involvert i reiseliv i en tidlig fase.
I Wilsgård produserer vi fisk, og bygger samfunn. Det skal vi fortsette med.

Tiden er inne for å styrke oss og vi skal derfor ansette fabrikksjef på slakteriet. Slakteriet har en kapasitet på 100 tonn sløyd laks pr skift/25 000 tonn pr. år. Vi har for tiden 25 dedikerte medarbeidere som i 2019 løftet slakteriet til flere nye produksjonsrekorder.

Som leder i Wilsgård skal du sørge for å utvikle slakterivirksomheten gjennom å ta initiativ og spille på lag med dine medarbeidere. I dette arbeidet vil du også jobbe sammen med vårt lederteam.

Hvem er du?

Vi søker derfor etter deg som er ambisiøs, resultat- og løsningsorientert. Du må gjerne ha ledererfaring og være glad i utfordringer da du vil bidra til å ta virksomheten til nye høyder.

Du ønsker deg en jobb med mye ansvar, men også store muligheter. Her har du anledningen til å ta viktige valg når det kommer til produksjon, logistikk og daglig drift. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss, og for å sikre at vi driver en bærekraftig virksomhet.

Den rette personen må derfor har relevant erfaring. Du må arbeide systematisk, ha forståelse for dine valgs påvirkning av økonomien og et ønske om å gjøre noe unikt. Lederstilen din er resultatorientert og inspirerende.

agsdix-sao-fish

Kjerneoppgaver

Planlegge og lede løpende produksjon, mens man kontinuerlig i egen regi og gjennom våre leder-team jobber mot forbedringer.

Kvalifikasjoner

Relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet, eller annen matproduksjon.

agsdix-sao-guarantee

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser. Lederstilling i et voksende konsern i en spennende og fremtidsrettet næring. Utviklingsmuligheter.

Hvordan søke

For å søke sender du CV og søknad til:
fredd@wilsgaard.no

I søknadsbrevet skriver du hvorfor du ønsker å jobbe hos oss og hvilke forutsetninger du har for å lykkes som Fabrikksjef.

Ta kontakt på tlf.: 905 73 554 ved spørsmål.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår, og fleksibilitet til å påvirke din egen arbeidsdag. Vi er behjelpelig med bolig.

Arbeidssted: Torsken, Troms og Finnmark
Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse etter avtale.

Finn ut mer

› Hjem
Karriere
Nyheter
Om oss
Kontakt oss

Telefon

778 553 08

Org. nr

933 591 530

Personvern

Hovedkvarter

Værnesveien 105
Torsken
9381 Torsken

Fakturaadresse

faktura@wilsgaard.no