VI SØKER
KVALITETSLEDER OG
KVALITETSMEDARBEIDER

Hovedansvar for kvalitetsarbeidet

Kvalitets-teamet vil primært ha hovedansvar for kvalitetsarbeidet ved Wilsgård Fiskeoppdrett -slakteri, ved Arctic Filet og ved Torsken Fiskeindustri (hvitfiskmottak og foredling). Vi har BRC sertifisering og kjennskap til BRC, eller tilsvarende kvalitetsstandarder, vil derfor være en forutsetning. Andre sertifisering er ASC, Global Gap, Kosher og Økologisk – litt avhengig av hvilken produksjonsbedrift man befinner seg i. Kjennskap til både laks og hvitfisk, herunder filetproduksjon vil være en fordel, men ikke et absolutt krav.

Hvem er du?

Vi søker deg som er motivert til å være med å drifte moderne foredlingsbedrifter for laks og hvitfisk, som har stort pågangsmot og evne til å samarbeide med andre.

Du kan være den kandidaten som ønsker å lede teamet (kvalitetsleder) og du kan være medarbeideren som ønsker å være operativ mot produksjonslederne/fabrikksjefene (kvalitetsmedarbeider).

Kvalifikasjoner

  • God kunnskap om bruk av datasystemer og kunne jobbe selvstendig.
  • Erfaring med EQS eller tilsvarende kvalitetssystem vil være en fordel.
  • Gode engelskkunskaper da da opplæring av de ansatte vil foregår på engelsk. HMS-arbeid inngår som en del av stillingen. 

Hvordan søke

For å søke sender du CV og søknad til:
fredd@wilsgaard.no

Arbeidssted: Torsken, Troms og Finnmark
Lønn etter kvalifikasjoner
Søknadsfrist: 15.10.2021
Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon kontakt:

Fredd Wilsgård
Daglig Leder i Wilsgård Fiskeoppdrett
E-post: fredd@wilsgaard.no

Kristian Meier
Kvalitetsleder i Wilsgård Fiskeoppdrett
Mobil: 922 41 500
E-post: kristian@wilsgaard.no