Vi søker tre nye lokalitetsledere

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskapet i konsernet og har sin kjernevirksomhet i oppdrett av laks på lokaliteter i kommunene Senja, Karlsøy og Ibestad. I Torsken på Senja har vi administrasjon og torskensenteret hvor vi har praksisbase for Senja Videregående skole og fôrsenter som fôrer alle våre matfisklokaliteter. I Torsken har vi også eget slakteri som slakter både vår laks og laks for andre selskaper.  En del av laksen går også til vår egen filetfabrikk Arctic Filet AS. Smolten vår kommer fra vårt eget settefiskanlegg i Kåfjord, Skardalen Settefisk AS.

Vi er også involvert i reiseliv i en tidlig fase.
I Wilsgård produserer vi fisk, og bygger samfunn. Det skal vi fortsette med

Wilsgård fiskeoppdrett as søker etter 3 nye lokalitetsledere ved våre matfisklokaliteter Lubben i Karlsøy kommune, Durmålsvika i Senja kommune og Mjøsund Vest i Ibestad kommune. Den rette kandidaten har erfaring fra matfiskproduksjon av laks og et ønske om å engasjere sine medarbeidere til å prestere de beste resultat.

Hvem er du?

En lokalitetsleder i Wilsgård fiskeoppdrett er ambisiøs, nøyaktig, har godt humør og resultat- og løsningsorientert. Du har gjerne ledererfaring og er glad i utfordringer da du vil være med på å ta virksomheten til nye høyder gjennom konsernets visjon «vi tenker laks» i alt vi gjør.

Du må helst ha utdannelse og erfaring innen ledelse og drift av matfiskanlegg. Det legges vekt på kompetanse innen akvatisk biologi, matfiskproduksjon, systematisk kvalitetsarbeid og ledelse.

For den rette kandidaten som har lyst på en større oppgave kan ansettelse som områdeleder være aktuelt. Det vil si at du vil få ansvaret for to lokaliteter. Dersom du føler at dette er den rette stillingen for deg så skriv noen ord om hvorfor du ønsker det i søknaden.   

agsdix-sao-fish

Kjerneoppgaver

  • Planlegge, organisere, tilrettelegge og følge opp det daglige arbeidet på lokaliteten
  • Kvalitetsoppfølging
  • Motivere og lede eget team
  • Personal og HMS oppfølging
agsdix-sao-guarantee

Vi tilbyr

  • Konkurransedyktig lønn med gode pensjons og forsikringsordninger.
  • Firmabil
  • Fleksibel arbeidstid
  • Jobb i et selskap i vekst med et langsiktig perspektiv som driver innenfor verdens mest spennende næring

Hvordan søke

For å søke sender du CV og søknad med emnefelt «Søknad lokalitetsleder September 2020» til: martin@wilsgaard.no 

Ved andre spørsmål, kontakt oss ved å sende SMS til telefonnr.: 954 83 689. Merk med stillingen lokalitetsleder. 

Søknadsfrist: 10.10.2020
Tiltredelse etter avtale.