Ledig stilling

Økonomikonsulent – trainee

Har du studert økonomi og ønsker en drømmestart på din karriere?

Vi søker en person som skal jobbe med økonomi i morselskapet og på tvers av selskapene i konsernet. I Wilsgård vil en bli kjent med hele næringskjeden, samt nye aktivitetsområdene som etableres. Vår visjon er å tenke laks. Det gjør vi i kjernevirksomheten, men også i de øvrige selskapene i konsernet.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsernet som omhandler produksjon innen matfiskproduksjon, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms og slakteri og videreforedling i Torsken på Senja. Konsernet har passert 130 medarbeidere. Våre eiere er etablert innen reiseliv og salg av foredlede produkter i eget Wilsgård-brand, og høsten 2021 åpnet vi et mindre hvitfiskmottak med tilknyttet foredlingskapasitet. Selskapet er i kontinuerlig utvikling, både innen eksisterende virksomheter og ved etablering av nye.

Om Trainee Senja

Trainee Senja er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram Midt-Troms regionens bedrifter og virksomheter. Hensikten er å tiltrekke seg primært nyutdannede arbeidstakere, og sørge for nettverksbygging og trivsel gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart hver høst.

Arbeidsoppgaver

 • Lønnsarbeid
 • Månedlig økonomirapportering
 • Være selskapets kontakt for revisor og regnskapsfører
 • Budsjettarbeid
 • Bidra til utvikling/forbedring av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi
 • Være intern rådgiver og sparringpartner overfor daglig leder
 • Utføre kontrollerfunksjon
 • Delta i spennende utviklingsprosjekter

kvalifikasjoner

 • Utdanning innen økonomi på bachelor eller masternivå
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • Evne å samarbeide i tverrfaglige miljø

Vi tilbyr

 • Deltagelse i Trainee Senja med faglige og sosiale samlinger
 • Jobb i en spennende bedrift som er kjent for et godt arbeidsmiljø, som også i fremtiden skal være sentral i utviklingen av sjømatnæringen.
 • Som bonus kan det opplyses om at naturen i området gir muligheter for toppturer både sommer og vinter, samt at gode treningsmuligheter finnes i bedriftens umiddelbare nærhet

HVORDAN SØKE

Arbeidssted: Torsken, Troms og Finnmark
Stillingstittel: Økonomikonsulent
Ansettelsesform: Trainee

Søknadsfrist: 03.04.2022

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson

Finn Folke-Olsen

Personalleder Wilsgård 

Kontaktperson

Ramona Nesshaug

Prosjektleder Traineeprogrammet