VI SØKER ØKONOMILEDER
TIL VÅRT KONSERN

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsernet som omhandler produksjon innen matfiskproduksjon, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms og slakteri og videreforedling i Torsken på Senja.

TorskenSenteret har praksisbase for Senja Videregående skole. Vi har i dag i konsernet 130 medarbeidere. Våre eiere er etablert innen reiseliv og salg av foredlede produkter i eget Wilsgård-brand og høsten 2021 åpner vi et mindre hvitfiskmottak med tilknyttet foredlingskapasitet. Selskapet er i kontinuerlig utvikling, både innen eksisterende virksomheter og ved etablering av nye.

HVEM ER DU?

Vi søker en person som skal jobbe med økonomi i morselskapet og på tvers av selskapene i konsernet. I Wilsgård vil man bli kjent med hele næringskjeden, samt nye aktivitetsområdene som etableres. Vår visjon er å tenke laks. Det gjør vi i kjernevirksomheten, men også i de øvrige selskapene i konsernet.

agsdix-sao-sea

ARBEIDSOPPGAVER

 • Lønnsarbeid.
 • Månedlig rapportering på prosjekt nivå.
 • Være selskapets kontakt for revisor og regnskapsfører
 • Budsjettarbeid.
 • Bidra til utvikling/forbedring av selskapets systemer, prosesser og rutiner innen for økonomi.
 • Være intern rådgiver og sparringpartner overfor daglig leder.
 • Utføre controllerfunksjon
 • Delta i forhandlinger og jobbe med avtaler med kunder og aktuelle kunder.
 • Delta i spennende prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse og/eller relevant erfaring.
 • Økonomi- og regnskapforståelse.
agsdix-sao-guarantee

Vi tilbyr

 • Jobb i en spennende bedrift som også i fremtiden skal være sentral i utviklingen av sjømatnæringen. Konkurransedyktige betingelser.

HVORDAN SØKE

For å søke sender du CV og søknad til:
fredd@wilsgaard.no

Arbeidssted: Torsken, med fleksibilitet.
Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 05.12.2021

For mer informasjon kontakt:

Fredd Wilsgård
Daglig leder
Mobil: 905 73 554
E-post: fredd@wilsgaard.no

Mail og sms er lurt om du ikke får svar på tlf – vi har det hektisk.