Om oss

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Selskapet ble etablert i 1983 av Vidkun og Fridtjof Wilsgård. I starten hadde Wilsgård en konsesjon for oppdrett av laks.

En nøktern oppstart gav grunnlaget for dagens Wilsgård.

Stein på stein har vi bygget Wilsgård, og i dag er vi et hel integrert havbrukskonsern med aktivitet fra settefisk, matfisk, slakteri, foredling og salg. Hovedaktiviteten i Wilsgård Fiskeoppdrett AS er matfiskproduksjon slakting og pakking av denne. Vi har vår settefiskproduksjon i Kåfjord, mens  matfiskproduksjon lokalisert i kommunene Karlsøy, Lenvik, Ibestad, Berg og Torsken. Slakteri og foredling i Torsken. Fra å være en familiebedrift med 2 ansatte i 1983 sysselsetter vi i dag opp ca. 60 personer i Wilsgård Fiskeoppdrett AS, og totalt 120 personer i konsernet.

I Wilsgård produserer vi fisk og bygger samfunn. Det skal vi fortsette med.

Hele verdikjeden

Gjennom mor og datterselskaper er konsernet således helintegrert fra vi kjøper våre rognkorn og produserer frem laks til produktet er spise og gryteferdig.

Skardalen Settefisk

Skardalen ligger ved E6 i Kåfjord Kommune. Wilsgård kom til Skardalen i 1994. Her overtok vi et mindre settefiskanlegg og har brukt årene til å bygge opp anlegg og produksjon. I dag fremstår Skardalen Settefisk AS som et moderne settefiskanlegg som benytter både resirkuleringsteknologi (RAS) og gjennomstrømningsteknologi. Anlegget har i dag 8 medarbeidere og en årlig kapasitet på 2,5 mill smolt.

Slakteri

Slakteriet ligger i Torsken og har kapasitet til å produsere 90.000 kg / 21.000 stk. pr skift. Det tilsvarer 5 fullastede trailer med laks daglig eller ca. 450.000 lakseporsjoner daglig. Det er 25 ansatte som fordeler seg på slakteriet, pakkeriet og renholdspersonell. Rett utenfor slakteriet er det 2 ventemerder som laksen oppholder seg i først før den pumpes inn i produksjonslokalet, men det er også muligheter for å levere direkte fra brønnbåt inn til produksjonslokalet. Produksjonen består av en automatisk bløggemaskin med 4 linjer + 1 manuell, 3 sløyemaskiner, manuell sortering og pakking i kasse og tilslutt 2 roboter som palleterer kassene med fersk laks.

Matfisk

Wilsgård eier 5 konsesjoner til produksjon av laks i sjøen. I tillegg drifter vi en utdanningskonsesjon for Troms Fylkeskommune og har med den et tett samarbeid med Senja VGS linje naturbruk blå.

Produksjonen foregår i åpne merder og vi har tillatelse til å produsere mellom 2700.000 TN og 5400.000 TN pr lokalitet. Totalt har Wilsgård Fiskeoppdrett AS 8 tilgjengelige lokaliteter for sin produksjon av matfisk med 25 ansatte. Wilsgård har også en egen servicebåt, MB Julie Sofie, som med sine 4 ansatte bistår lokalitetene med de større operasjonene.

Arctic Filet AS

Selskapet ble etablert i 2010, og Wilsgård ble eiere i 2012 da produksjonen kom til Torsken i lokalene til Wilsgård Eiendom as. Her var hovedproduktet fersk filet de første årene. I 2016 kom Villa Seafood as inn på eiersiden. Arctic Filet as bygget Norges første fryseri med Co2 teknologi og leverer nå både vakumerte og ferske filter og porsjoner. Bedriften utvikles kontinuerlig både innen produkter, teknologi og kapasitet, og det foregår fremdeles mange endringer i fabrikken. Robotisering er basis i mye av endringene som skjer, og vi jobber for å fjerne monotone og tunge arbeidsoppgaver, og har i den forbindelse styrket organisasjonen med ingeniørkompetanse.

Wilsgård Sales AS

Selskapet ble etablert 2018 og har som formål å etablere salg av Wilsgård-laks lokalt. Vi ønsker at alle i vårt nærområde skal kunne få kjøpe Wilsgård-laks i nærbutikken.  Wilsgård Sales skal også se på muligheten for en etablering i Spania. Bakgrunnen for at akkurat Spania har interesse for Wilsgård, er historien om Joe Basker (Josè fra Baskerland) som under et forlis havnet i Sandsvika og ble en del av vårt opphav.

Bakgrunnen for at Spania er spesielt interessant for Wilsgård, er vår historie der en Spansk båt forliste i Sandvika på ytre Senja. Wilsgård har Spansk blod i årene – så kanskje skal vi ta laksen hjem?

Finn ut mer på: www.sales.wilsgaard.no