To nye røktere
til våre matfiskanlegg

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er det største selskapet i konsernet, og har sin kjernevirksomhet i oppdrett av laks på lokaliteter i kommunene Senja, Karlsøy og Ibestad. I bygda Torsken på Senja er administrasjonen lokalisert sammen med Torskensenteret hvor vi har praksisbase for Senja Videregående Skole, samt et senter som styrer foringen av våre matfisklokaliteter.

I Torsken har vi et lakseslakteri som håndterer egenprodusert laks og laks som blir levert fra andre selskaper. En del av laksen går også til vår filetfabrikk Arctic Filet AS som også ligger i Torsken. Smolten vår kommer fra vårt eget settefiskanlegg som ligger i Skardalen i Nord-Troms. I tillegg har Wilsgård har etablert både et reiselivsselskap og et apparat for salg av foredlede produkter som markedsføres med egen Wilsgård-brand. Denne vinteren åpner vi et hvitfiskmottak med tilknyttet foredlingskapasitet.

Et Selskapet i kontinuerlig utvikling

I Wilsgård er vi opptatt av kvalitet, bærekraftig produksjon og distribusjon, samt at vi er opptatt av å bygge samfunn. Vårt konsern teller i dag om lag 130 medarbeidere.

Som et bidrag til ambisjonene om fortsatt vekst så søker vi etter to nye røktere til våre matfiskanlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre daglig røkting og tilsyn av fisk sammen med øvrig personell
 • Utføre daglig tilsyn og vedlikehold av driftsinstallasjoner og tilhørende utstyr
 • Delta i andre arbeidsoppgaver som faller naturlig inn under drift av et matfiskanlegg
 • Journalføre og rapportere data iht. våre styringssystemer og internkontroll

Kvalifikasjoner

 • Akvakulturutdanning og/eller fagbrev samt erfaring fra matfiskproduksjon av laks
 • God arbeidskapasitet, godt humør og gode samarbeidsevner.
 • Bidra i konsernets visjon der «vi tenker laks» i alt vi gjør

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn med gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Turnus
 • Mulighet for ukependling der vi dekker kost og losji i arbeidsperioden.
 • Jobb i verdens mest spennende næring, i et konsern som er i vekst og som har et langsiktig perspektiv på det vi gjør.

HVORDAN SØKE

For mer informasjon kontakt:

Martin Pedersen
Produksjonssjef
Mobil: +47 954 83 689
E-post: martin@wilsgaard.no

Søknadsfrist: 18.04.2022