Vil du være med på å realisere Wilsgårds nye fyrtårnprosjekter?

sep 10, 2020

Wilsgård-konsernet er i utvikling, og søker nå etter en rekke nye medarbeidere til satsingen i Torsken og Nord-Norge for øvrig.

Konsernet søker etter seks nye ansatte fordelt på fire ulike deler av virksomheten: tre nye lokalitetsledere, daglig leder for settefiskanlegget i Skardalen, fabrikksjef for hvitfiskforedling og en helt ny stilling som driftsleder ved Senja Fjordcamp.

– Wilsgård trenger flere folk og mer kompetanse av flere grunner. Vi er i stor vekst på flere områder, så da trenger vi flere hender. I tillegg har vi naturlig avgang ved at medarbeidere når pensjonsalder, samt at enkelte medarbeidere ønsker å gjøre andre ting. Vi mistet dessuten i sommer plutselig en kjær medarbeider i ledelsen, sier daglig leder i Wilsgård, Fredd-Jarle Wilsgård.

Laks og samfunn

Fra en nøktern begynnelse i 1983 har Wilsgård i dag blitt et toppmoderne akvakulturselskap som jobber innenfor flere sjangre og teller bortimot 120 ansatte.

– I Wilsgård åpner vi for at våre medarbeidere skal kunne følge selskapets utvikling og skape sin egen karriere. Mange av våre mellomledere kommer fra selskapets produksjonsanlegg, der de har jobbet seg oppover i gradene, forklarer Fredd-Jarle.

Laks er og har alltid vært kjernevirksomheten i selskapet. Samtidig har man vært opptatt av å skape ringer i vannet utover laksen, og lokalsamfunnet i Torsken står selskapet kjært.

– Vi har stor fart for tiden. Vi satser på reiseliv som en aktivitet som skal løfte både oss og vårt nærområde, og vi har gått i gang med å etablere hvitfiskproduksjon med foredling av produkter.

Satser på reiseliv

Reiselivssatsingen Senja Fjordcamp har virkelig tatt form det siste året. Den nye driftslederen vil få ansvaret med å utvikle destinasjonen til noe som skiller seg ut fra andre tilbud i Nord-Norge.

– Hvorfor satser et akvakulturselskap på reiseliv?

– Wilsgård ønsker å bygge en destinasjon hvor fjell og hav, historie og kultur sammen med vår industrielle aktivitet skal være interessant å besøke og oppleve. Vi legger opp til 70 overnattingsplasser på alt fra hytter via hotell til high end-lodge. Det skal også etableres restaurant med opp mot 60 spiseplasser. Hovedfokus skal selvfølgelig være sjømat – også den servert med historie, sier konsernets daglige leder.

– Det største prosjektet ligger til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Så har vi prosjekter innen bruk av restprodukter fra vår produksjon, elektrifisering av matfisk og flere andre prosjekter knyttet til vår virksomhet. Vi har flere prosjekter enn vi har tid til, så vi har vært nødt til å sette noen av dem på vent – men de kommer.

 

Kanskje du vil være med på å realisere noen av konsernets nye fyrtårnprosjekter?

Bli med på laget – her finner du ledige stillinger:

Tre nye lokalitetsledere

Daglig leder, Skardalen

Driftsleder, Senja Fjordcamp

Fabrikksjef for hvitfiskforedling