Wilsgård åpner fiskemottak i Torsken

mar 14, 2022

Etter at Torsken har vært uten fiskemottak i 2 år, har Wilsgård investert og renovert byggningsmasse og maskinpark slik at vi igjen kan ha fiskemottak i bygda.
Det legges opp til ha mottak for de båtene som hører til i Torsken og en mindre produksjon av hvitfiskprodukter til butikk og storkjøkken.
Ferskfisk, buknafisk, tørrfisk, klippfisk, torsketunger, torskemedaljonger og mer skal produseres på anlegget etter hvert som man får utvikler bedriften.

Området rundt fiskebruket er omgjort fra naturtomt med fjell, til et industriområde for fremtidig utvikling og ekspansjon.

tankanlegg for båt og bil i Torsken

Wilsgård etablerer i samarbeid med Haltbakk Bunkers tankanlegg for båt og bil i Torsken.
I forbindelse med renoveringen av fiskebruket, valgte man bort det gamle tankanlegget som ikke holdt den standard som kreves i dag.

Som erstatning ble det åpnet for at Haltbakk Bunkers som Wilsgård har samarbeidet med i noen år, kunne sette opp tankanlegg for båter og bil, med hhv anleggsdiesel, diesel for personbil og bensin. Anlegget forventes å være i drift uke 11 eller uke 12.

Batterielektriske oppdrettsbåt

Wilsgård satser grønt på elektrisk arbeidsbåt. Båten blir den 5. båten Wilsgård bygger hos Grovfjord Mekaniske Verksted. Båten skal leveres rundt påske 2022.

Bilde fra vår inspeksjon i januar.

«Julie Sofie» – Den tredje båten levert av Grovfjord Mekaniske Verksted. Foto: GMV.no

Utvidelse av Wilsgård Reiseliv

Wilsgård Reiseliv as har campingplass og utvider overnattingstilbudet til også 7 dobbeltrom på Torsken Brygge, midt i bygda. Her er den gamle Olaibrygga renovert og skal på litt sikt i tillegg til de 7 dobbeltrommene som har 2022 standard, også ha pub og eventlokale i autentiske og ramsalte omgivelser.