Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift lokalisert ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter.

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift lokalisert ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter.

N

Kvalitet

Bærekraft

~

Trygg mat

Fremtidsrettet siden 1983

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskapet i konsernet og har sin kjernevirksomhet i oppdrett av laks på ulike lokaliteter i Troms og slaktetjenester ved eget slakteri i Torsken. Årlig produksjon ved oppdrett er 7000 tonn fordelt på seks konsesjoner. Slakteriet har en årlig produksjon på 18 000 tonn og slakter for eksterne kunder i tillegg til egen fisk. Selskapet har i dag 58 ansatte fordelt på matfiskproduksjon, slakteri og administrasjon.

Fremtidsrettet siden 1983

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskapet i konsernet og har sin kjernevirksomhet i oppdrett av laks på ulike lokaliteter i Troms og slaktetjenester ved eget slakteri i Torsken. Årlig produksjon ved oppdrett er 7000 tonn fordelt på seks konsesjoner. Slakteriet har en årlig produksjon på 18 000 tonn og slakter for eksterne kunder i tillegg til egen fisk. Selskapet har i dag 58 ansatte fordelt på matfiskproduksjon, slakteri og administrasjon.

Produksjon på slakteri

Tonn per år

Produksjon ved oppdrett

Tonn per år

Grønne konsesjoner og bærekraftig havbruk

Selskapet har i dag 5 konsesjoner, 4 av disse er grønne konsesjoner som har de strengeste krav til miljø og fiskevelferd der målsettingen bak kravene er å minimalisere fotavtrykket av vår matproduksjon. Så driver Wilsgård en undervisningskonsesjon i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Driften av denne har gitt et tosifret millionbeløp til blåfondet, et fond øremerket til undervisningstiltak i blå sektor.